Turvallinen työympäristö yhä tärkeämpää

Hyvin organisoitu työtila ja sen turvallisuus ovat tärkeitä asioita työntekijälle. Mitä kaikkea työnantajan pitää ottaa huomioon yrityksen tarjoaman työympäristön suhteen? Työympäristöllä tarkoitetaan sekä fyysistä ympäristöä että ihmisten välisiä suhteita ja niiden synnyttämää ilmapiiriä työpaikalla.

Hyvän, fyysisen työympäristön osatekijät

Työympäristön pitää olla terveellinen, turvallinen ja tarkoitukseen sopiva. Fyysisen työympäristön pitää edistää työn sujuvaa tekemistä ja ehkäistä tapaturmia. Tähän myös lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa. Materiaalien ja rakenteiden pitää olla turvallisia ja sopivia työn suorittamiseen. Valaistuksen ja lämpötilan pitää olla riittäviä ja oikealla tasolla. Työnantajan pitää huolehtia myös siitä, että sisäilma ja ilmanvaihto ovat kunnossa. Työntekijän jaksamista ja työkykyä voidaan tukea monin tavoin. Lue edellinen artikkelimme!

Työturvallisuus edellyttää ensiapuvalmiutta

Kaikesta varautumisesta huolimatta joskus kuitenkin tapahtuu tapaturmia ja onnettomuuksia. Tätä varten työpaikalta pitää löytyä ensiapuvälineet ja -tarvikkeet. Työpaikat voidaan jakaa kolmeen ryhmään tapaturmavaaran mukaan.

Työnantajan on huolehdittava tarvittavien ensiapuvälineiden saatavuudesta. Ensiapuvälineet on oltava helposti esille otettavissa. Tarvittaessa ne on oltava myös otettavissa mukaan onnettomuuspaikalle. Säilytyspaikka voi olla esimerkiksi ensiapukaappi tai kannettava pakki. Ensiapukaapissa tulee olla standardin mukainen valkea risti vihreällä pohjalla tai SPR:n tunnus. Sijoituspaikat on tarvittaessa osoitettava opasteilla. Ensiapuvälineistöllä on oltava vastuullinen hoitaja, joka säännöllisesti tarkastaa välineet. Välineistöä on vaihdettava tarpeellisilta osin vähintään viiden vuoden välein, lääkkeiden osalta usein aikaisemminkin. Työpaikalla on usein muutama todennäköinen vaaratekijä. Keskity niihin!

Lisätietoa ensiapuvalmiuteen löydät muun muassa Työsuojeluhallinnon ja Punaisen ristin verkkosivuilta.