Työntekijöistä huolehtimisen merkitys

Työntekijät ovat yrityksen selkäranka, jota ilman se ei pysty toimimaan. Tämä yksinkertainen totuus unohtuu monen yrityksen johdolta liian helposti, ja motivoituneita, joustavia ja työkykyisiä työntekijöitä pidetään itsestäänselvyytenä. Työntekijän hyvinvoinnin arvo huomataan pahimmillaan vasta siinä vaiheessa, kun jokin on mennyt vikaan ja työntekijä ei enää pystykään suoriutumaan työtehtävistään esimerkiksi työtapaturman, fyysisten vaivojen tai uupumisen vuoksi.

Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työpaikan turvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä, mutta viisas työnantaja ei tyydy noudattamaan pelkästään työsuojelusäädöksiä. Viisas on valmis panostamaan työhyvinvointiin enemmän kuin laki vaatii, sillä se kannattaa: työhyvinvointi auttaa jaksamaan ja hyvinvoiva työntekijä tekee työnsä paremmin ja tehokkaammin kuin ylikuormittunut ja sairasteleva.

Turvallisuus vaikuttaa työhyvinvointiin

Mitä työnantajan sitten pitäisi tehdä työhyvinvoinnin edistämiseksi? Ensinnäkin on syytä varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja työtehtävien suorittaminen ei vaaranna työntekijöiden terveyttä. Työntekijöiden kuuluu saada riittävä perehdytys työhönsä ja työssä käytettävien laitteiden on oltava hyvässä kunnossa. Onnettomuuksia ja muita yllättäviä vaaratilanteita varten tulee olla omat suunnitelmansa. Ensiaputarvike kaapin on oltava selkeästi näkyvillä ja sen sisältö on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Jokaiselta työpaikalta pitäisi löytyä ainakin laastaria, sidetarvikkeet, puhdistusainetta ja kylmäpakkaus. Myös defibrillaattori voi pelastaa ihmishengen, jos työpaikalta löytyy joku, joka osaa käyttää sitä. Työntekijöille on hyvä järjestää ensiapukoulutusta ja säännöllisiä pelastautumisharjoituksia, sillä näkyvä panostaminen työpaikan turvallisuuteen on helppo ja edullinen tapa välittää työntekijöistä.

Muista ergonomia!

Suurin osa työnantajista pyrkii kaikin keinoin välttämään työtapaturmat, mutta läheskään kaikki eivät muista ehkäistä hitaasti mutta varmasti syntyviä vammoja ja vaivoja, joita työntekijälle voi syntyä huonon ergonomian seurauksena. Ergonomialla pyritään sovittamaan ihminen ja työ yhteen niin, että työntekijä saa aikaan parhaan mahdollisen työtuloksen ja säilyttää oman terveytensä ja toimintakykynsä. Hyvään ergonomiaan kuuluvat riittävät tauot ja sopiva työtahti, liiallisen ja yksipuolisen rasituksen välttäminen ja oikeat työskentelyasennot. Saatavilla on runsaasti erilaisia apuvälineitä, joilla työpaikan ergonomiaa saa parannettua. Toimistotyössä yksi parhaista ratkaisuista on sähköpöytä, jonka ansiosta työntekijä voi tehdä osan töistään seisten. Hyvään ergonomiaan kannattaa panostaa, sillä pienilläkin hyvinvointia edistävillä teoilla on suuri merkitys työntekijöiden terveyteen, jaksamiseen ja motivaatioon.

Kalusto